Zpět

Vznik pracovního poměru aneb na co je třeba pamatovat - právní stav k 30. 6. 2019

 

Co se v kurzu naučíte

V kurzu se seznámíte s kompletním procesem vyhledávání a přijímání nových zaměstnanců. Dozvíte se, jak správně napsat inzerát s nabídkou zaměstnání tak, aby nebyl diskriminační, jak správně postupovat při pohovoru, zda můžete po zájemci o zaměstnání chtít praktickou zkoušku a za jakých podmínek.

Další důležitou oblastí je potom ochrana osobních údajů, která se vztahuje taktéž na data uchazečů o zaměstnání. Na kurzu se naučíte, jaké údaje můžete po uchazeči požadovat a jakým způsobem s nimi můžete pracovat.

V rámci školení se blíže seznámíte s pojmy jako je příslib zaměstnání, práce na zkoušku a nelegální práce a jejich možnými postihy. Pokud jste již nového zaměstnance vybrali, je třeba si dát pozor na úkony, které musíte zrealizovat před podpisem smlouvy. V kurzu se dozvíte, o jaké kroky se jedná a zároveň ochráníte sebe a Vaši společnost před porušením právních předpisů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro personalisty, manažery, podnikatele a všechny, kteří uvažují o nových zaměstnancích nebo je již aktivně hledají a chtějí být obeznámeni s nástrahami a pastmi, které s náborem nových zaměstnanců souvisí.

Obsah kurzu

1. Správný postup při přijímání nových zaměstnanců
Formulace inzerátu
Příklady inzerátů, které lze považovat za diskriminační
Dokumenty, které může zaměstnavatel požadovat (výpis z rejstříku trestů, zdravotní a očkovací průkaz)
Správný postup při pohovoru
Praktická zkouška při výběrovém řízení/pohovoru
2. Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Nakládání s údaji uvedenými v životopisu a dalších dokumentech uchazečů o zaměstnání
Kopírování občanského průkazu nebo cestovního pasu uchazeče o zaměstnání
3. Nové fenomény a praktiky zaměstnavatelé při výběru nových zaměstnanců
Příslib zaměstnání
Práce na zkoušku a možné postihy
Nelegální práce a možné postihy
4. Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy
Informace, které by měl zaměstnavatel o budoucím zaměstnanci znát před podpisem pracovní smlouvy
Informace, s kterými musí zaměstnavatel seznámit uchazeče a budoucího zaměstnance
5. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

56 min.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Pracovní právo I. 2400 Kč / os

Oblast pracovního práva v sobě zahrnuje nejrůznější instituty, které provází téměř každý pracovněprávní vztah. V rámci tohoto balíčku pracovněprávních školení se blíže seznámíme s tím, jak správně postupovat při výběru nového zaměstnance, jaká pravidla dodržovat při pohovoru nebo jaké povinnosti má zaměstnavatel před podpisem pracovní smlouvy. V dalším tématu se komplexně zaměříme na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další flexibilní způsoby výkonu práce (např. homeoffice) a samotnému vzniku pracovního poměru. Důležitou součástí je problematika pracovní doby a odměňování zaměstnanců.

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

56 min.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a dejte nám zpětnou vazbu k tomuto školení.