Majetkové trestné činy aneb peníze jsou až na prvním místě i v rámci vyšetřování 2018

Tato sada školení je zaměřena na velice ošidnou problematiku nakládání s prostředky společnosti, korupci a hospodářské trestné činy. Majetkové trestné činy jsou ze své povahy jedněmi z nejčastěji postihovaných trestných činů v souvislosti s vedením společnosti a do portfolia řádného hospodáře, ale i řadového zaměstnance tak jednoznačně spadá jejich znalost. Školení z tohoto balíčku Vás seznámí s úskalími a podrobnostmi právní úpravy postihující širokou škálu trestných činů, mezi které patří kupříkladu podplácení, poškozování spotřebitele nebo zpronevěra.

Obsahuje školení

Balíček školení

Majetkové trestné činy aneb peníze jsou až na prvním místě i v rámci vyšetřování 2018

1800 Kč / os