Trestní právo, korupce

Kategorie trestního práva obsahuje školení týkající se velice citlivé problematiky trestní odpovědnosti jak právnických, tak fyzických osob. Stále ještě se rozvíjející právní oblast trestní odpovědnosti právnických osob potenciálně ohrožuje každou společnost zejména hrozícími sankcemi, které mohou společnost zlikvidovat jak ekonomicky, prostřednictvím až miliardové pokuty, tak i právně, prostřednictvím trestu zrušení společnosti. Školení v této kategorii se dále podrobně zabývají rovněž trestnými činy fyzických osob, ke kterým často dochází při působení ve společnosti.

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH 21%.

Obsahuje balíčky školení

Balíček školení Časté hříchy, které společnosti páchají 1200 Kč / os

V tomto balíčku je zahrnuto školení trestní odpovědnosti právnických osob, které detailně popisuje všechny aspekty související s touto problematikou. Seznámí Vás s tím, za jednání kterých osob a v jakých situacích může společnost odpovídat, jaké tresty společnosti hrozí či jakým způsobem se může společnost své odpovědnosti zbavit. Školení trestných činů proti životnímu prostředí Vám podrobně přiblíží častý hřích společností – devastování přírody a ozřejmí Vám, co vše je v této souvislosti trestně postihováno jak u právnických, tak rovněž u fyzických osob.

Balíček školení Majetkové trestné činy aneb peníze jsou až na prvním místě i v rámci vyšetřování 1800 Kč / os

Tato sada školení je zaměřena na velice ošidnou problematiku nakládání s prostředky společnosti, korupci a hospodářské trestné činy. Majetkové trestné činy jsou ze své povahy jedněmi z nejčastěji postihovaných trestných činů v souvislosti s vedením společnosti a do portfolia řádného hospodáře, ale i řadového zaměstnance tak jednoznačně spadá jejich znalost. Školení z tohoto balíčku Vás seznámí s úskalími a podrobnostmi právní úpravy postihující širokou škálu trestných činů, mezi které patří kupříkladu podplácení, poškozování spotřebitele nebo zpronevěra.

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz