Zpět

Trestní odpovědnost právnických osob

 

Co se v kurzu naučíte

Celosvětově zaznamenáváme rostoucí sílu mezinárodních korporací, a to s dosahem po celém světě a schopností způsobit obrovské škody. Proto je od roku 2012 v ČR účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který zavádí princip kolektivní trestní odpovědnosti, kdy není třeba znát konkrétní fyzickou osobu, která trestní čin spáchala, ale odpovědnost přechází na stranu celé společnosti jako celku.

Nově od konce roku 2016 došlo k novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, ve které je nově ukotvena možnost vyvinění, kdy se právnická osoba může zprostit trestní odpovědnosti tím, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila.

Toto školení Vám objasní, co znamená trestní odpovědnost právnických osob, jaké sankce hrozí v případě trestního stíhání společnosti a hlavně jakým způsobem se můžete z trestní odpovědnosti právnických osob vyvinit.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro manažery a členy statutárních orgánů společností, spolků, nestátních neziskových organizací, ale také pro veřejnoprávní právnické osoby, jako jsou vysoké školy, organizační složky státu, kraje, obce, veřejné výzkumné organizace, státní fondy a příspěvkové organizace

Obsah kurzu

1. Trestní odpovědnost právnických osob
Problematika přičitatelnosti trestní odpovědnosti a uplatnění principu kolektivní viny
Nutné podmínky k tomu, aby jednání zaměstnance mohlo být přičítáno společnosti
Analýza všech činností společnosti
Program compliance
Jednání osoby jménem společnosti
Jednání osoby v zájmu společnosti
Jednání osoby v rámci činnosti společnosti
2. Praktické dopady a důsledky zahájení trestního řízení vůči společnosti, hrozící tresty a sankce
Zrušení společnosti
Propadnutí majetku společnosti nebo propadnutí věci
Peněžitý trest
Zákaz činnosti
Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesních řízeních nebo ve veřejné soutěži
Zákaz přijímání dotací a subvencí
Zveřejnění rozsudku
3. Možnost společnosti vyvinit se z trestní odpovědnosti
Doporučení
4. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

40 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

40 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.