Zpět

Trestní odpovědnost jednotlivců - fyzických osob za činy spáchané v souvislosti s nakládáním s prostředky společnosti

 

Co se v kurzu naučíte

Vybraní zaměstnanci firem se dostávají do styku s finančními prostředky, obvykle za ně nesou hmotnou odpovědnost, z které plynou určité sankce při vzniku škody. Toto školení Vám pomůže objasnit, co už je bráno jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a jaké povinnosti pro Vás v této souvislosti vyplývají.

Důležitou součástí kurzu je problematika trestných činů zpronevěry, podvodu (i například úvěrového či pojistného), seznámí Vás s povinnostmi vyplývajícími z právní úpravy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a možností bezhotovostního platebního styku.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pracovníkům, kteří pracují s finančními prostředky společnosti či spravují cizí majetek.

Obsah kurzu

1. Typické trestné činy a jejich skutkové podstaty
Zpronevěra
Podvod (pojistný, úvěrový a dotační podvod)
Krádež
Podílnictví
Porušení povinnosti při správě cizího majetku
2. Legalizace výnosů z trestné činnosti
Povinné osoby
Povinnosti povinných osob
Povinnost identifikace
Povinnost uchovávat informace
Povinnosti při zjištění podezřelého obchodu
Systém vnitřních zásad
Hodnocení rizik
Kontaktní osoba
Školení zaměstnanců
Informační povinnost
3. Bezhotovostní platební styk
4. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.