Zpět

Trestné činy proti životnímu prostředí

 

Co se v kurzu naučíte

Po celém světě dochází stále ke zhoršování životního prostředí, které ovlivňuje podmínky života na Zemi. Jedná se o smutnou realitu, která je řešena prostřednictvím mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva. Ochrana životního prostředí je v České republice řešena pomocí ústavních zákonů, řady speciálních zákonů a podzákonných právních předpisů.

Rizika uložení sankcí, která plynou ze spáchání trestného činu proti životnímu prostředí, jsou jak pro jednotlivce, tak pro společnosti značná, a proto je zásadní, aby se každá společnost blíže seznámila s právní úpravou ochrany životního prostředí a s trestnými činy, kterých se může dopustit a mohla se jich tak vyvarovat.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se zabývají problematikou ochrany životního prostředí a chtějí se vyvarovat případné trestní odpovědnosti.

Obsah kurzu

1. Právní úprava trestných činů proti životnímu prostředí
2. Obecně o trestných činech proti životnímu prostředí
Porovnání s ostatními druhy trestné činnosti
Četnost trestné činnosti
Dvojkolejnost ochrany životního prostředí
Přestupky
3. Trestní odpovědnost právnických osob
Osoby, které mohou za společnost spáchat trestný čin
Nejčastější tresty
4. Vybrané trestné činy
Poškození a ohrožení životního prostředí
Poškození vodního zdroje
Poškození lesa
Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
Neoprávněné nakládání s odpady
Poškození chráněných částí přírody
Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
Týrání zvířat
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
Pytláctví
Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat
Šíření nakažlivé nemoci zvířat
Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
5. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

58 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Časté hříchy, které společnosti páchají 1200 Kč / os

V tomto balíčku je zahrnuto školení trestní odpovědnosti právnických osob, které detailně popisuje všechny aspekty související s touto problematikou. Seznámí Vás s tím, za jednání kterých osob a v jakých situacích může společnost odpovídat, jaké tresty společnosti hrozí či jakým způsobem se může společnost své odpovědnosti zbavit. Školení trestných činů proti životnímu prostředí Vám podrobně přiblíží častý hřích společností – devastování přírody a ozřejmí Vám, co vše je v této souvislosti trestně postihováno jak u právnických, tak rovněž u fyzických osob.

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

58 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz