Zpět

Problematika veřejných zakázek

 

Co se v kurzu naučíte

Veřejné zakázky hrají významnou roli v obchodních vztazích se státními subjekty a mohou výrazně přispět k hospodářským výsledkům společnosti. V oblasti zadávání veřejných zakázek v nedávné době nabyl účinnosti zcela nový zákon, který komplexně upravuje jednotlivá zadávací řízení a veškeré související aspekty. Tento zákon přináší celou řadu změn a zavádí i některé nové typy řízení.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro státní správu, samosprávní celky i společnosti, které se chtějí blíže seznámit s problematikou zadávání veřejných zakázek.

Obsah kurzu

1. Režimy zadávání veřejných zakázek
Nadlimitní veřejná zakázka
Podlimitní veřejná zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu
2. Správný postup při zadávání veřejných zakázek
Zásada transparentnosti
Zásada přiměřenosti
Zásada rovného zacházení
Zásada zákazu diskriminace
3. Orientace v zadávacím řízení
Otevřené řízení
Užší řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Jednací řízení bez uveřejnění
Řízení se soutěžním dialogem
Řízení o inovačním partnerství
Zjednodušené podlimitní řízení
4. Posuzování nabídek
Pravidla pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek
5. Obrana proti postupu zadavatele
6. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:06 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Vedení společnosti pro začátečníky i pokročilé 1800 Kč / os

V rámci vedení společnosti jsou oblasti, které jsou i pro zkušené lodivody často oříškem. Chcete se ucházet o veřejné zakázky? Chcete svou společnost prodat? Orientaci v těchto a dalších záludných oblastech vedení společnosti Vám poskytnou školení obsažená v tomto balíčku. Věci, na které se zapomíná, často v praxi přináší největší obtíže. Nenechte se zaskočit četnými zákonnými povinnostmi a zdokonalte se i v těch oblastech, které často nejsou ve středu zájmu.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:06 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.