Zpět

Prevence korupce

 

Co se v kurzu naučíte

Korupce je jedním z nejzávažnějších a zároveň nejrozšířenějších problémů moderní české společnosti. Vláda ČR svou snahu o boj s korupcí dlouhodobě konkretizuje v rámci tzv. Vládní koncepce boje s korupcí, se kterou by se měla seznámit každá společnost. Za korupční jednání může být považováno podplacení, přijetí úplatku, zasahování do nezávislosti soudu, zneužití pravomoci úřední osoby, křivá výpověď, porušení povinnosti při správě cizího majetku či pletichy při zadání veřejné zakázky. V kurzu vás tedy blíže seznámíme s jednotlivými typy korupčního jednání.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny osoby, které se mohou dostat do styku s korupčním jednáním, ať už jsou to manažeři, statutární orgány či pracovníci úřadů či ministerstev.

Obsah kurzu

1. Úvod
2. Přijetí úplatku
3. Podplacení
4. Nepřímé úplatkářství
Pojem úřední osoba
5. Zasahování do nezávislosti soudu
6. Zneužití pravomoci úřední osoby
7. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
8. Porušení povinnosti při správě cizího majetku
9. Zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
10. Pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
11. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Majetkové trestné činy aneb peníze jsou až na prvním místě i v rámci vyšetřování 1800 Kč / os

Tato sada školení je zaměřena na velice ošidnou problematiku nakládání s prostředky společnosti, korupci a hospodářské trestné činy. Majetkové trestné činy jsou ze své povahy jedněmi z nejčastěji postihovaných trestných činů v souvislosti s vedením společnosti a do portfolia řádného hospodáře, ale i řadového zaměstnance tak jednoznačně spadá jejich znalost. Školení z tohoto balíčku Vás seznámí s úskalími a podrobnostmi právní úpravy postihující širokou škálu trestných činů, mezi které patří kupříkladu podplácení, poškozování spotřebitele nebo zpronevěra.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.