Zpět

Překážky v práci na straně zaměstnance

 

Co se v kurzu naučíte

Překážky v práci na straně zaměstnance lze definovat jako situaci, kdy zaměstnanec nemůže pro zaměstnavatele vykonávat práci dle předem daného rozpisu směn. V kurzu se naučíte, jaká práva má zaměstnanec a zaměstnavatel, jak a kdy musí nahlásit pracovník zaměstnavateli vznik dočasné pracovní neschopnosti, jaká náhrada mzdy mu náleží při návštěvě lékaře či při pracovní neschopnosti, či zda má zaměstnanec nárok na volno, pokud se účastní svatby nebo se stěhuje.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro personalisty, úředníky, podnikatele, zaměstnavatele a zaměstnance.

Obsah kurzu

1. Překážky v práci na straně zaměstnance
2. Druhy překážek v práci na straně zaměstnance
Důležité osobní překážky v práci
Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
3. Dočasná pracovní neschopnost
Právní úprava dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Nárok zaměstnance na výplatu nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti
Snížení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Odebrání náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
4. Mateřská dovolená
Pracovní volno a náhrada mzdy za dobu čerpání mateřské dovolené
Nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou
Přerušení a zánik nároku na mateřskou dovolenou
Výkon práce během mateřské dovolené
5. Rodičovská dovolená
Rozsah a čerpání rodičovské dovolené
Náhrada mzdy při čerpání rodičovské dovolené
Přerušení a zánik nároku na rodičovskou dovolenou
Výkon práce během rodičovské dovolené
6. Ošetřování či péče o dítě mladší 10 let nebo ošetřování jiného člena domácnosti
7. Jiné důležité osobní překážky v práci
Vyšetření nebo ošetření
Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Znemožnění cesty do zaměstnání
Svatba
Narození dítěte
Úmrtí
Doprovod
Pohřeb spoluzaměstnance
Stěhování
Vyhledávání nového zaměstnání
Vyslání zaměstnance (národního experta) do zahraničí
8. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
Výkon veřejné funkce
Výkon občanské povinnosti
Jiné úkony v obecném zájmu
Branná povinnosti
Školení a jiné formy přípravy nebo studia
9. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:05 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:05 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


"Jako začínající personalistce mi kurz pomohl zorientovat se v oblasti rodičovské a mateřské dovolené, v nemocenském a v ošetřovném. Děkuji."

Renáta Sojovská

"Překážky v práci jsou u nás v práci častým tématem diskuzí. Kurz mi pomohl ujasnit si, jak je to s náhrady a kdy má zaměstnanec nárok na placené či neplacené volno."

Ing. Ema Trocnovská

"Děkuji za tento kurz, protože jsem si konečně ujasnila, kdy můžu požadovat volno z práce a zaměstnavatel mi to musí dovolit."

Lucie Černá