Zpět

Před a po GDPR - rozdíly mezi stávající a novou právní úpravou

 

Co se v kurzu naučíte

Od 25. května 2018 začalo platit nařízení GDPR. Kurz Vás blíže seznámí se zásadními rozdíly mezi zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který je platný v České republice, a nařízením GDPR, které přichází z EU. Jedná se o prohloubení znalostí a také bližší seznámení s jednotlivými povinnostmi, které musí každý správce či zpracovatel osobních údajů splnit.

Zároveň jsou v kurzu detailně popsány nové instituty, které GDPR přináší, a to posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Před samotným vstupem do kurzu doporučujeme prostudovat následující kurzy:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny osoby, kteří jsou či budou správci či zpracovateli osobních údajů.

Obsah kurzu

1. Účel přijímaných změn
2. Základní pomy ochrany osobních údajů
Osobní údaje
Citlivé údaje
Subjekty ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů
3. Zásady zpracování osobních údajů
4. Povinnosti správce osobních údajů
Informace sdělované subjektu údajů
Povinnosti při zabezpečení osobních údajů
Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Likvidace osobních údajů
5. Práva subjektu údajů
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost osobních údajů
Právo být zapomenut
6. Zcela nové instituty zavedené GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
7. Sankce za porušení povinností při zpracování osobních údajů
8. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Pokročilý

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení GDPR 1200 Kč / os

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení EU, které výrazně zpřísňuje ochranu osobních údajů a dat občanů EU a týká se zejména firem, institucí, úřadů ale i jednotlivců. V České republice nabyde účinnosti 25. května 2018. Za nedodržení či porušení pravidel v rámci GDPR se pojí obrovské pokuty. Proto by se každá firma, instituce či jednotlivec měli takového porušení za každou cenu vyvarovat. V našich školení najdete bližší seznámení s problematikou ochrany osobních údajů, kterou nařizuje GDPR.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Pokročilý

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.