Zpět

Pravidla soutěžního boje

 

Co se v kurzu naučíte

Podnikání na volném trhu je pro každou společnost boj. Při snaze o získání konkurenční výhody se mohou společnosti či podnikatelé dopustit zakázaných praktik a dostat se tak jednoduše na samotnou hranici práva. Sankce za omezování hospodářské soutěže a nekalou soutěž jsou vysoké, a proto by se každá společnost měla vyvarovat zakázanému jednání.

V kurzu se seznámíte se základními pojmy hospodářské soutěže, s černými praktikami, jako jsou například kartelové dohody či zneužití dominantního postavení na trhu, a sankcemi, které za ně hrozí. Druhá část kurzu je zaměřena na nekalou soutěž a nepovolené prakticky při prezentaci výrobků a služeb jako je klamavá reklama či vyvolání nebezpečí záměny.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny podnikatele, jednatele, manažery společností a marketéry.

Obsah kurzu

1. Úvod
2. Omezování hospodářské soutěže
Soutěžitel
Kartel
Dohody mezi soutěžiteli
Sankce za naplnění znaků kartelu
Možnost vyvinění
Leniency program
Zanedbatelné dohody
Dominance na trhu
Zneužívání dominantního postavení na trhu
Náhrada škody v oblasti hospodářské soutěže
3. Nekalá soutěž
Klamavá reklama
Klamavé označení zboží a služeb
Srovnávací reklama
Vyvolání nebezpečné záměny
Parazitování na cizí pověsti
Podplácení
Zlehčování
Porušení obchodního tajemství
Dotěrné obtěžování
Postih nekalé soutěže
4. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

41 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Manuál pro boj v džungli konkurence 1200 Kč / os

Konkurenční prostředí představuje každodenní boj nejen o klienty ale i s úřady a dalšími subjekty. Jako každý boj má však i ten konkurenční svá pravidla. Naše školení Vám ukážou, jak účinně bojovat proti konkurenci i proti úskalím právního řádu. Chcete vědět, jaké jsou Vaše povinnosti jakožto „statutára“? Co dělat, abyste nebyli postihováni pro nekalou soutěž? Chcete znát pravidla hospodářské soutěže? Začtěte se do našich školení a ochraňte Vaši společnost před vysokými pokutami či políčky konkurence.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

41 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.