Zpět

Pracovní doba a odměňování zaměstnanců - právní stav k 30. 6. 2019

 

Co se v kurzu naučíte

Plánování pracovní doby a odměňování zaměstnanců je stěžejním tématem pracovního práva. V kurzu se naučíte detailně porozumět pravidlům pro rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku, jak schvalovat a nařizovat práci přesčas a na co si dát pozor v případě evidence pracovní doby.

Druhá část školení se poté zaměřuje na samotné odměňování zaměstnanců. Naučíte se, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem, jaké jsou platné sazby minimální a zaručené mzdy a na jaké příplatky a odměny můžete v případě mzdy narazit. Další důležitou částí kurzu je potom platová sféra, ve které naleznete zásadní informace o platových tarifech, příplatcích k platu, odměnách a další položkách, které ovlivňují odměňování zaměstnanců v podnikové a státní sféře.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, úřady, státní sféru, podnikatele a zaměstnavatele.

Obsah kurzu

1. Pracovní doba
Pracovní doba vs. směna
Týdenní pracovní doba a směnné režimy
Zkrácená a kratší pracovní doba
Rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Práce přesčas
Noční práce
Pracovní pohotovost
Evidence pracovní doby
Přestávky v práci
Doba odpočinku
2. Odměňování zaměstnanců – mzda, plat a odměna
Základní zásady odměňování
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda – sjednání, stanovení nebo určení
Příplatky ke mzdě
Naturální mzda
Plat
Platové tarify
Příplatky k platu
Odměna a cílová odměna
Splatnost a výplata mzdy nebo platu
3. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Pracovní právo I. 2400 Kč / os

Oblast pracovního práva v sobě zahrnuje nejrůznější instituty, které provází téměř každý pracovněprávní vztah. V rámci tohoto balíčku pracovněprávních školení se blíže seznámíme s tím, jak správně postupovat při výběru nového zaměstnance, jaká pravidla dodržovat při pohovoru nebo jaké povinnosti má zaměstnavatel před podpisem pracovní smlouvy. V dalším tématu se komplexně zaměříme na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další flexibilní způsoby výkonu práce (např. homeoffice) a samotnému vzniku pracovního poměru. Důležitou součástí je problematika pracovní doby a odměňování zaměstnanců.

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení