Zpět

Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů

 

Co se v kurzu naučíte

Kurz je zaměřen na povinnosti odpovědných osob (správce a zpracovatele), kteří pracují s osobními údaji a dále je zpracovávají. Těmto odpovědným osobám právní předpisy stanovují velké množství povinností. Jelikož se správcem (zpracovatelem) stává při své každodenní praxi téměř každý zaměstnavatel či poskytovatel služeb, je namístě jejich povinnosti důsledně znát. V kurzu se tedy blíže seznámíte s jednotlivými povinnostmi, které vyplývají ze zpracovávání osobních údajů, ale také s možnými důsledky, které plynou z jejich porušení.

Před samotným vstupem do kurzu „Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů“ doporučujeme absolvovat kurz „Osobní údaje a jejich zpracování“, který Vás blíže seznámí, co jsou osobní a citlivé údaje, v jakých režimech lze data zpracovávat a kdo je správce a zpracovatel osobních údajů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro správce a zpracovatele osobních údajů, jednatele, úředníky, marketéry, personalisty, zaměstnavatele a všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje a vědí, co znamenají pojmy osobní a citlivý údaj, správce a zpracovatel osobních údajů a znají možné režimy zpracovávání osobních údajů.

Obsah kurzu

1. Povinnosti při zpracování osobních údajů
Povinnosti před započetím se zpracováním osobních údajů
Povinnosti v průběhu zpracování osobních údajů
Povinnosti při ukončení zpracování osobních údajů
2. Povinnost oznámit zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů
Na koho se vztahuje oznamovací povinnost
Kdy je nutné oznamovat
Obsah oznámení
3. Povinnosti získat souhlas konkrétní osoby se zpracováním osobních údajů
Další povinnosti správce
Aktuálně
4. Kamerové systémy
Kamerový systém bez záznamu a se záznamem
Označení prostoru monitorovaného kamerovým systémem
5. Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů
Rozsah zpracování osobních údajů
Doba zpracování osobních údajů
6. Povinnost zabezpečit zpracovávané údaje
7. Skončení zpracování osobních údajů
Oznamovací povinnost při ukončení zpracování údajů
Povinnost likvidace osobních údajů
8. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
Právo na přístup k informacím
Právo kdykoliv udělit a kdykoliv odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů
Právo domáhat se nápravy závadného stavu
Právo na náhradu újmy
9. Následky porušení povinností správce/zpracovatele
Správněprávní odpovědnost
Trestněprávní odpovědnost
•Občanskoprávní odpovědnost
10. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:08 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Ochrana údajů obecně a ochrana osobních údajů zaměstnanců 1200 Kč / os

Tento balíček obsahuje úvodní vhled do problematiky osobních údajů, první seznámení s používanou terminologií a popis základních postupů, práv a povinností jednotlivých subjektů, které se dostávají do styku s osobními údaji. Školení, která jsou obsahem tohoto balíčku, jsou určena zejména osobám, které se pravidelně setkávají s osobními údaji, nakládají s nimi a chtějí se vyhnout možným problémům a pokutám.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:08 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.