Zpět

Osobní údaje a jejich zpracování aneb jak se v tom všem zorientovat

 

Co se v kurzu naučíte

V praxi se s osobními údaji setkává každý, kdo vypíše byť jedinou fakturu. České i evropské právo tyto informace bedlivě chrání. Právní předpisy stanovují velké množství povinností pro osoby, které s osobními údaji nakládají či pracují, aniž by si to tyto osoby často vůbec uvědomovaly. Za porušování právních povinností přitom hrozí značné sankce. Na co je tedy třeba dát pozor, s čím počítat a čemu se vyvarovat?

V kurzu se blíže seznámíte s pojmy, jako jsou osobní a citlivý údaj, správce a zpracovatel osobních údajů a právní úpravou ochrany osobních údajů v České republice. Součástí školení je přehled jednotlivých režimů zpracovávání osobních údajů, a to včetně předávání údajů do dalších zemí.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo se chystá zpracovávat osobní údaje, ať už je jedná o správce, zpracovatele či pověřence, jednatele, marketéry či personalisty.

Obsah kurzu

1. Právní úprava osobních údajů
Právní úprava osobních údajů
Osobní údaj
Citlivý údaj
Rodné číslo a jeho režim
2. Úvod do zpracování osobních údajů
3. Povinnosti při zpracování osobních údajů
Správce a zpracovatel osobních údajů
Nejčastější delikty na poli ochrany osobních údajů
Důsledky porušení povinností při zpracování osobních údajů
4. Režimy zpracování osobních údajů s ohledem na souhlas subjektu
Nakládání s osobními údaji bez souhlasu subjektu – zákonná licence
Nakládání s osobními údaji na základě souhlasu dotčeného subjektu
Nakládání s citlivými údaji
5. Podmínky předávání osobních údajů do zahraničí
Předávání údajů do členských států EU
Předávání údajů do třetích zemí
Postup při předávání údajů do jiné země
6. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

41 min.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Ochrana údajů obecně a ochrana osobních údajů zaměstnanců 1200 Kč / os

Tento balíček obsahuje úvodní vhled do problematiky osobních údajů, první seznámení s používanou terminologií a popis základních postupů, práv a povinností jednotlivých subjektů, které se dostávají do styku s osobními údaji. Školení, která jsou obsahem tohoto balíčku, jsou určena zejména osobám, které se pravidelně setkávají s osobními údaji, nakládají s nimi a chtějí se vyhnout možným problémům a pokutám.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

41 min.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.