Zpět

Ochrana osobních údajů z pohledu zaměstnavatele a časté problémy z praxe

 

Co se v kurzu naučíte

Zaměstnavatel se setkává každý den s otázkou, jak dosáhnout větší efektivity práce svých zaměstnanců. Je třeba si ale také položit otázku, do jaké míry může nahlížet do jejich soukromí, když jsou v práci či na pracovní cestě, zda je vůbec zaměstnavatel oprávněn je monitorovat, k čemu zaměstnanci používají služební počítač a zda může číst pracovní e-maily či zda mu hrozí za uvedené chování postihy.

Kurz je úzce zaměřen na správu osobních dat v průběhu životního cyklu zaměstnanců, ať už se jedná o samotný výběr nových pracovníků a vedení evidence v průběhu pracovního poměru. Důraz je kladen také na monitoring zaměstnanců na pracovišti.

Před samotným vstupem do tohoto kurzu doporučujeme se seznámit s pojmy, jako jsou osobní údaje, citlivé údaje, správce a zpracovatel osobních údajů, režimy zpracování osobních údajů a dále s pojmy týkající se samotného výběru nového zaměstnance a vzniku pracovního poměru. Proto doporučujeme absolvovat následující kurzy:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen především pro zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, jednatele, úředníky a všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje svých pracovníků.

Obsah kurzu

1. Úvod do problematiky osobních údajů
Obecná právní úprava ochrany osobních údajů
2. Specifika zpracování osobních údajů zaměstnavatelem
3. Výběrová řízení a osobní údaje
Dokumenty, které může zaměstnavatel v rámci výběrového řízení požadovat
Interní databáze uchazečů vhodných k navázání další spolupráce
Forma a obsah souhlasu o zpracování osobních údajů
4. Osobní údaje po vzniku pracovního poměru
Osobní spis zaměstnance
Evidence úrazů a nemocí z povolání
Potvrzení o zaměstnání
Pracovní posudek
Spor o součásti potvrzení o zaměstnání a pracovního posudku
Problematika kopírování občanského průkazu
Problematika rodného čísla
5. Možnosti obrany zaměstnance
6. Sankce hrozící zaměstnavateli
7. Monitoring pracoviště a kontrola zaměstnanců
Sledování elektronické pošty
Sledování aktivity zaměstnanců na internetu
Monitoring telefonátů
Sledování zaměstnanců pomocí GPS
Kamery na pracovišti
Evidence vstupu do budov
Desatero úspěšného monitoringu zaměstnanců
8. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:14 hod.

Náročnost:

Pokročilý

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Ochrana osobních údajů pro podnikatele 1200 Kč / os

Tento balíček školení je určen správcům nebo zpracovatelům osobních údajů, zejména pak zaměstnavatelům a podnikatelům, kteří pracují s citlivými údaji a jejichž činnost vyžaduje zvýšenou kontrolu. Tito podnikatelé mohou v rámci školení najít odpovědi na otázky, jak správně v souladu s právními předpisy např. monitorovat činnost svých zaměstnanců a dále také, jak v co nejvyšší míře ochránit své podnikání před možnými úniky dat a interních informací za pomoci práva.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:14 hod.

Náročnost:

Pokročilý

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.