Ochrana dat, osobních a firemních údajů

Každý podnikatel, zaměstnavatel i poskytovatel služeb se v dnešní moderní informační době s osobními údaji dnes a denně setkává. Ačkoliv si to řada z nás ani neuvědomuje, ten, kdo se dostává do styku s osobními údaji, zasahuje do soukromí jedince, které je ovšem právem chráněno jako důležitý statek člověka. Neuváženým postupem by si mohl správce a zpracovatel osobních údajů nebo i jeho zaměstnanec, způsobit řadu nepříjemností, kterým se dá poměrně snadno vyhnout.

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH 21%.

Obsahuje balíčky školení

Balíček školení Ochrana údajů obecně a ochrana osobních údajů zaměstnanců 1200 Kč / os

Tento balíček obsahuje úvodní vhled do problematiky osobních údajů, první seznámení s používanou terminologií a popis základních postupů, práv a povinností jednotlivých subjektů, které se dostávají do styku s osobními údaji. Školení, která jsou obsahem tohoto balíčku, jsou určena zejména osobám, které se pravidelně setkávají s osobními údaji, nakládají s nimi a chtějí se vyhnout možným problémům a pokutám.

Balíček školení Ochrana osobních údajů pro podnikatele 1200 Kč / os

Tento balíček školení je určen správcům nebo zpracovatelům osobních údajů, zejména pak zaměstnavatelům a podnikatelům, kteří pracují s citlivými údaji a jejichž činnost vyžaduje zvýšenou kontrolu. Tito podnikatelé mohou v rámci školení najít odpovědi na otázky, jak správně v souladu s právními předpisy např. monitorovat činnost svých zaměstnanců a dále také, jak v co nejvyšší míře ochránit své podnikání před možnými úniky dat a interních informací za pomoci práva.

Balíček školení GDPR 1200 Kč / os

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení EU, které výrazně zpřísňuje ochranu osobních údajů a dat občanů EU a týká se zejména firem, institucí, úřadů ale i jednotlivců. V České republice nabyde účinnosti 25. května 2018. Za nedodržení či porušení pravidel v rámci GDPR se pojí obrovské pokuty. Proto by se každá firma, instituce či jednotlivec měli takového porušení za každou cenu vyvarovat. V našich školení najdete bližší seznámení s problematikou ochrany osobních údajů, kterou nařizuje GDPR.

Školení Před a po GDPR - rozdíly mezi stávající a novou právní úpravou 675 Kč / os

Ochranu osobních údajů v současné době upravuje zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). V souvislosti s hojně diskutovanou změnou právní úpravy na poli osobních údajů na evropské úrovni dochází také ke změně tuzemského zákona. Poté, co nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), bude rovněž český ZOOÚ zrušen a evropská úprava bude promítnuta do nového zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOZOÚ“), na jehož účinnost ještě čekáme. Zásadní změny, které se dotknou české právní úpravy, a rozdíly mezi stávající praxí a praxí po účinnosti GDPR budou obsahem tohoto školení.

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz