Zpět

Obchodní tajemství, know-how a únik dat

 

Co se v kurzu naučíte

Každý podnikatel či jednatel společnosti přichází v rámci své činnosti do styku s velkých množstvím dat a informací, které jsou pro něj klíčové. Tyto údaje tvoří samotnou hodnotu společnosti či podnikání, a proto se je každá společnost snaží chránit, aby nebyla neoprávněně použita či nedošlo k jejich zneužití jinou osobou. V kurzu se seznámíte s problematikou ochrany a bezpečnosti interních dat, a to se zaměřením na jejich efektivní obranu. Součástí školení je i přehled trestněprávních následků při úniku dat, které vyplývají z platných právních předpisů v České republice.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro podnikatele, jednatele, vlastníky společnosti a zaměstnavatele.

Obsah kurzu

1. Úvod do problematiky interních dat 
Obchodní tajemství
Know-how
Důvěrné informace
Utajované informace
2. Blíže k obchodnímu tajemství 
Specifikace znaků, které musí určitá skutečnosti či informace splňovat, aby byla obchodním tajemstvím
3. Problematika úniku interních dat
Únik interních dat ze strany zaměstnanců 
Ochrana obchodního tajemství před vlastníky společnosti (limity a práva na informace) 
Hrozba zneužití dat ze strany konkurence či obchodních partnerů 
 4. Efektivní obrana proti úniku interních dat
Nejčastější příčiny úniku interních dat a způsoby snížení jejich rizika 
Právní prostředky ochrany obchodního tajemství 
Uplatnitelné nároky 
5. Zabezpečení mlčenlivosti ze strany zaměstnanců 
Zákoník práce
Vnitřní předpisy zaměstnavatele 
Konkurenční doložka 
Monitoring pracoviště a kontrola zaměstnanců 
Dostatečné technické zabezpečení a vzdělávání 
6. Trestněprávní následky zneužití interních dat a jejich úniku 
Únik dat jako trestný čin 
Úprava ochrany obchodního tajemství v průběhu trestního řízení 
7. Závěr 

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

58 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Ochrana osobních údajů pro podnikatele 1200 Kč / os

Tento balíček školení je určen správcům nebo zpracovatelům osobních údajů, zejména pak zaměstnavatelům a podnikatelům, kteří pracují s citlivými údaji a jejichž činnost vyžaduje zvýšenou kontrolu. Tito podnikatelé mohou v rámci školení najít odpovědi na otázky, jak správně v souladu s právními předpisy např. monitorovat činnost svých zaměstnanců a dále také, jak v co nejvyšší míře ochránit své podnikání před možnými úniky dat a interních informací za pomoci práva.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

58 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.