Zpět

Na co se často zapomíná při vedení společnosti

 

Co se v kurzu naučíte

Vedení společnosti a podnikání obecně s sebou přináší řadu zákonných povinností, z nichž mnohé ovlivňují každodenní fungování firmy. Platné právo obsahuje podrobná ustanovení týkající se kupříkladu povinného obsahu obchodních listin, náležitostí obchodních vztahů se spotřebiteli či možností nastavení smlouvy o výkonu funkce. V zásadě všechny tyto povinnosti s sebou přináší riziko nezanedbatelné sankce v případě jejich nesplnění a všechny se dotýkají téměř každého českého podnikatele nebo i cizinců podnikajících v Česku. Je tak základní povinností každého manažera, ať již zaměstnance, nebo člena statutárního orgánu, aby se s těmito povinnostmi seznámil a neohrozil tak svou společnost jejich opomenutím či nedostatečným splněním.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro podnikatele, manažery, členy statutárních orgánů, obchodní společnosti a e-shopy.

Obsah kurzu

1. Společnost a její informační povinnosti
Užívané pojmy
Obchodní listiny a povinnosti s nimi spojené
Povinnost společnosti zřídit internetové stránky
Povinně zveřejňované informace společnosti v obchodním rejstříku a následky pochybení
2. Vztah společnosti a manažera či člena statutárního orgánu
Smlouva o výkonu funkce
Souběh funkce člena statutárního orgánu a zaměstnance
Manažer – osoba vedoucího zaměstnance a specifika jeho pracovního poměru
3. Uzavírání smluv nejen se spotřebiteli
Povinnosti společnosti v pozici prodávajícího/poskytovatele služby informovat kupujícího/příjemce služby — spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů
Omezení a povinnosti související se spotřebitelskými smlouvami
Uzavírání smluv se spotřebiteli tzv. na dálku (distančním způsobem) mimo provozovnu
Úskalí spojená s obchodními podmínkami
Smlouvy uzavřené adhezním způsobem
4. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

59 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení Vedení společnosti pro začátečníky i pokročilé 1800 Kč / os

V rámci vedení společnosti jsou oblasti, které jsou i pro zkušené lodivody často oříškem. Chcete se ucházet o veřejné zakázky? Chcete svou společnost prodat? Orientaci v těchto a dalších záludných oblastech vedení společnosti Vám poskytnou školení obsažená v tomto balíčku. Věci, na které se zapomíná, často v praxi přináší největší obtíže. Nenechte se zaskočit četnými zákonnými povinnostmi a zdokonalte se i v těch oblastech, které často nejsou ve středu zájmu.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

59 minut

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.