Zpět

Škoda aneb od prevence k náhradě škody

 

Co se v kurzu naučíte

Při běžných pracovních činnostech mohou nastat nenadále situace, kdy se zaměstnanec může při práci zranit či poškodit zaměstnavatele. Oblast náhrady škody je významnou otázkou pracovního práva, která může mít pro zaměstnavatele i pro zaměstnance nejen finanční důsledky. Každý zaměstnavatel by se proto měl seznámit s informacemi, jaké druhy náhrad náleží zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, kdy odpovídá zaměstnavatel za škodu na odložených věcech zaměstnance či v jaké výši musí zaměstnanec nahradit škodu při ztrátě svěřených věcí.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro personalisty, podnikové právníky, úřady, státní sféru, podnikatele a zaměstnavatele.

Obsah kurzu

1. Újma vs. škoda
2. Podmínky pro vznik odpovědnosti za škodu
Protiprávní jednání škůdce
Vznik škody
Zavinění škůdce
Příčinná souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou nebo újmou
3. Prevence před vznikem škody nebo nemajetkové újmy
Prevenční povinnost zaměstnavatele
Prevenční povinnost zaměstnance
4. Povinnost zaměstnance k náhradě škody způsobené zaměstnavateli
Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Zvláštní odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách
Zvláštní odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí
Povinnosti zaměstnance k náhradě škody aneb jak má zaměstnavatel postupovat
5. Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci
Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
Zvláštní odpovědnost za škodu vzniklou při odvracení škody
Zvláštní odpovědnost za škodu vzniklou na odložených věcech
Zvláštní odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu vzniklou při pracovních úrazech a nemocích z povolání
Druhy náhrad náležících zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
6. Možnosti a omezení zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a újmu způsobenou zaměstnanci
7. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:15 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

1:15 hod.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení