Zpět

Hospodářské trestné činy

 

Co se v kurzu naučíte

Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, neoprávněné podnikání, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a jiné podobné povinné platby, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, poškozování spotřebitele – to jsou jen některé z hospodářských trestných činů, se kterými se během svého podnikání či vedení společnosti můžete setkat. Toto školení se detailně zabývá právě těmito trestnými činy, za jejichž spáchání často hrozí vysoké sankce nejrůznějšího druhu. Nenechte se zaskočit neznalostí oblasti, která je s vedením společnosti úzce spojena.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro podnikatele, jednatele a statutární orgány společností.

Obsah kurzu

1. Úvod do hospodářských trestných činů
2. Trestné činy daňové, poplatkové a devizové
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
Neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečení a povinné podobné platby
Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
Další trestná jednání v této oblasti
3. Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
Neoprávněné podnikání
Neoprávněné provozování hazardní hry
Poškozování spotřebitele
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
Pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
Další trestné činy v dané oblasti
4. Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
Porušování práv k ochranné známce a jiným označením
Porušení chráněných průmyslových práv
Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
Padělání a napodobení díla výtvarného umění
5. Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
Padělání a pozměnění peněz
Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
Udávání padělaných a pozměněných peněz
Výroba a držení padělatelského náčiní
Neoprávněná výroba peněz
Ohrožování oběhu tuzemských peněz
6. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz