Zpět

GDPR — úvod do ochrany osobních údajů v EU

 

Co se v kurzu naučíte

Základní seznámení s nařízením GDPR (Nařízení (EU) 2016/679) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Jedná se o úvodní kurz, který účastníky seznámí s novými pojmy, které se k nařízení pojí, se základními zásadami zpracování osobních údajů, s činnostmi, na které se nařízení GDPR vztahuje a jaká jsou omezení vzhledem k této normě. Detailně jsou zde probrána jednotlivá práva osob, jejichž data jsou zpracovávána.

Před samotným studiem kurzu GDPR doporučujeme se blíže seznámit s českou právní legislativou ochrany osobních údajů, a to v těchto kurzech:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny osoby, které zpracovávají osobní data. Jedná se zejména o personalisty, marketéry, účetní, zaměstnavatele, jednatele a úředníky.

Obsah kurzu

1. GDPR a další právní předpisy na ochranu osobních údajů
2. Osobní údaje
Zvláštní kategorie osobních údajů
3. Zpracování osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů
Zákonnost zpracování a další zásady zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
4. Působnost Nařízení GDPR
Věcná působnost Nařízení GDPR
Místní působnost Nařízení GDPR
5. Omezení použití Nařízení GDPR
6. Práva člověka plynoucí z Nařízení GDPR
Právo na informace a přístup k osobním údajům
Právo být zapomenut
Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Právo vznést námitku
7. Automatizované individuální rozhodování, profilování
8. Další nové instituty Nařízení GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
9. Závěr

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

45 min.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminaceZvýhodněný balíček

Balíček školení GDPR 1200 Kč / os

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení EU, které výrazně zpřísňuje ochranu osobních údajů a dat občanů EU a týká se zejména firem, institucí, úřadů ale i jednotlivců. V České republice nabyde účinnosti 25. května 2018. Za nedodržení či porušení pravidel v rámci GDPR se pojí obrovské pokuty. Proto by se každá firma, instituce či jednotlivec měli takového porušení za každou cenu vyvarovat. V našich školení najdete bližší seznámení s problematikou ochrany osobních údajů, kterou nařizuje GDPR.

Související kurzy

Cena kurzu bez DPH

675 Kč


Délka kurzu:

45 min.

Náročnost:

Začátečník

Platnost:

365 dní od data zaplacení


Ukázkový kurz Šikana a diskriminace


Ohlasy účastníků školení


Buďte první a ohodnoťte tento kurz.