O nás

Jednotlivá školení tvoří nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. s předními právníky a odborníky z praxe pod vedením LP Legal, advokátní kanceláře, s.r.o. a ve spolupráci s Komorou právní odpovědnosti, z.ú.

Wolters Kluwer ČR

Wolters Kluwer je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb s dlouholetou tradicí. Soustředí se zejména na trhy v oblasti zdravotnictví, daní, účetnictví, korporátních služeb, finančních služeb, práva a regulace, vzdělávání.

LP Legal

Advokátní kancelář LP Legal poskytuje již řadu let své právní služby zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, práva nemovitostí, práva duševního vlastnictví a trestního práva. V rámci své činnosti se rovněž LP Legal úzce specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti šikany na pracovišti a dále v oblasti služebního poměru vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů. LP Legal klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům, který vždy doplňuje vysokou mírou profesionality a odbornosti poskytovaných služeb.

Komora právní odpovědnosti

Komora právní odpovědnosti byla založena s cílem rozvíjet právní vědomí ve společnosti, šířit osvětu v různých oblastech práva a dbát o rozvoj etického a slušného chování ve společnosti.
Komora právní odpovědnosti v rámci své činnosti sdružuje odborníky na různé oblasti práva, kteří se věnují přednáškové a osvětové činnosti a naplňují tak cíle, které si Komora právní odpovědnosti předurčila.

Logo Wolters Kluwer Logo LP Legal Logo Komora právní odpovědnosti