O aplikaci

inCOMPLIANCE – v souladu s právem je systém e-learningových školení z různých oblastí práva, jehož cílem je proškolit podnikatele, členy statutárních orgánů, zaměstnavatele, zaměstnance i širokou veřejnost tak, aby v rámci jejich každodenní činnosti vědomě postupovali v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Rozsáhlá databáze školení a testů z klíčových oblastí práva

inCOMPLIANCE nabízí školení zejména z oblasti

 • pracovního práva,
 • ochrany osobních a firemních údajů,
 • problematiky manažerského rozhodování a vedení společnosti,
 • trestního práva a korupce,
 • hospodářské soutěže,
 • životního prostředí,
 • spotřebitelského práva

Jednoduchý způsob školení a certifikace zaměstnanců

inCOMPLIANCE Vás důkladně proškolí pomocí online aplikace. Po úspěšném složení závěrečného testu obdržíte certifikát o absolvování školení.

 

Pomocí pravidelných školení budou mít Vaši zaměstnanci vždy podrobný přehled o aktuálních právních povinnostech.

Přehledný systém vzdělávání zaměstnanců

inCOMPLIANCE Vám pomůže efektivně a jednoduše sledovat průběh školení u jednotlivých zaměstnanců.

 

S inCOMPLIANCE budete mít rychle na dosah informace o tom, jak Vaši zaměstnanci obstáli v jednotlivých školeních

Přínosy inCOMPLIANCE

 • pomůže Vám dostat Vaše podnikání do souladu s právem
 • napomáhá Vám k účinné prevenci porušování právních předpisů
 • sníží riziko možné trestní odpovědnosti Vaší společnosti
 • komplexně proškolí Vás i Vaše zaměstnance a naučí postupovat vždy v souladu s právními předpisy
 • proškolí zaměstnance v oblasti loajality a správného chování na pracovišti
 • ukáže Vám , jak správně nakládat s osobními údaji zaměstnanců, klientů či zákazníků
 • naučí Vás chránit své know-how, obchodní tajemství a zabránit únikům informací
 • dá Vám jasné odpovědi na Vaše otázky z oblasti veřejných zakázek
 • seznámí Vás s pravidly soutěžního boje a naučí Vás, jak lze jednat s konkurencí efektivně, ale stále v mezích práva
 • pomůže Vám s bojem proti korupci a jinému závadnému chování Vašich zaměstnanců
 • předá Vám za úspěšné absolvování jednotlivých školení certifikát

Vyzkoušejte kurz Šikana a diskriminace zdarma,
stačí se pouze zaregistrovat a okamžitě můžete začít studovat.