Zpět

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Pracovní právo

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích je významnou oblastí práva, která je však do značné míry ze strany zaměstnavatelů opomíjena. V dnešní technologické době, kdy jsme téměř neustále pod dohledem kamer na ulici nebo na pracovišti, nakupujeme přes internet, své životy sdílíme na sociálních sítích, je nezbytné důkladně chránit naše osobní údaje. Úřad pro ochranu osobních údajů, ale také Evropská komise proto kladou značné nároky na jejich ochranu a ukládají řadu povinností, které dopadají také na zaměstnavatele.


Během trvání pracovního poměru zaměstnavatel potřebuje zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců. V některých případech je to dokonce jeho povinností (např. pro účely výpočtu mzdy nebo platu, úhrady zdravotního a důchodového pojištění apod.). V těchto případech zaměstnavatel ani nepotřebuje výslovný souhlas zaměstnance se zpracováním jeho osobních údajů. Souhlas zaměstnance není potřeba ani v situaci, kdy si údaje o zaměstnanci vyžádá Policie ČR.

Specifickým příkladem, kdy zaměstnavatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje a dokonce citlivé údaje) zaměstnance, je vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání. Z citlivých údajů jsou zpracovávány zejména údaje o zdravotním stavu zaměstnance. Vzhledem k tomu, že platné právní předpisy výslovně stanoví povinnost vést tuto evidenci, nepotřebuje zaměstnavatel ke zpracování osobních a citlivých údajů v této evidenci výslovný souhlas zaměstnance.

Po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance jsou zpravidla veškeré jeho osobní údaje, které zaměstnavatel po dobu trvání pracovního vztahu nashromáždil, součástí osobního spisu, který zaměstnavatel v souvislosti s osobou zaměstnance vede. Osobní spis zaměstnance však nemůže obsahovat jakékoliv údaje o zaměstnanci. Zákoník práce přesně stanoví, že součástí osobního spisu zaměstnance mohou být jen dokumenty a písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce (např. životopis, pracovní posudek od předchozího zaměstnavatele, pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o dosaženém vzdělání, absolvovaných kurzech a školeních, dohoda o hmotné odpovědnosti apod.). Naproti tomu součástí osobního spisu nemohou být informace o sexuální orientaci zaměstnance, jeho původu, národnosti nebo o jeho členství v politických stranách či příslušnosti k církvi.

Právní předpisy citované v článku

Další články z kategorie
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Compliance a ochrana osobních údajů

19.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

26.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služební...

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková