Zpět

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

26.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR)

V pracovněprávních vztazích musí zaměstnavatelé chránit nejen osobní údaje svých zaměstnanců, ale také uchazečů o zaměstnání nebo svých bývalých zaměstnanců. V některých případech zaměstnavatel potřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání a v některých nikoliv. Vzhledem k tomu, že řada zaměstnavatelů si mnohdy není úplně jista, jaké údaje může zpracovávat, kdy potřebuje souhlas a kdy ne, zaměříme se níže detailněji na zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.


Již ve chvíli, kdy zaměstnavatel obdrží životopis uchazeče o zaměstnání, musí zbystřit, protože začíná nakládat s osobními údaji tohoto uchazeče. Životopis zpravidla obsahuje jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a adresu, tj. osobní údaje uchazeče. Pro účely výběrového řízení a v nezbytném rozsahu může zaměstnavatel tyto osobní údaje zpracovávat bez souhlasu uchazeče o zaměstnání.

Po skončení výběrového řízení, kdy není uchazeč u zaměstnavatele zaměstnán, však musí zaměstnavatel osobní údaje uchazeče řádně zlikvidovat tak, jak mu ukládá zákon. V případě, že by měl zaměstnavatel zájem uchovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání, např. v databázi vhodných uchazečů, musí k tomu již mít předchozí výslovný souhlas uchazeče, který je vhodné mít v písemné podobě. V souhlasu musí být mimo jiné uvedeno, jaké údaje budou zpracovávány, kdo je bude zpracovávat, na jaké období je souhlas dáván a rovněž musí být uvedeno, že svůj souhlas může uchazeč kdykoliv odvolat.

Výpis z rejstříku trestů

Řada zaměstnavatelů pro účely výběrového řízení rovněž požaduje předložení výpisu z rejstříku trestů, ačkoliv pro to ne vždy jsou splněny zákonné podmínky. Výpis z rejstříku trestů totiž může zaměstnavatel požadovat jen v případech, kdy právní předpisy stanoví, že pro výkon určité práce musí být zaměstnanec bezúhonný (např. učitelé, zdravotní sestry apod.), nebo v případech, kdy je požadavek čistého výpisu z rejstříku trestů přiměřený druhu a povaze práce (např. pokladní v bance, realitní makléř apod.). I v případě, že má uchazeč o zaměstnání záznam v rejstříku trestů, však musí zaměstnavatel posuzovat povahu spáchaného trestného činu a druh práce, který má uchazeč vykonávat. Pokud byl uchazeč o zaměstnání odsouzen pro dotační podvod, nemohl by zřejmě pracovat na pozici pokladního v bance, ale mohl by být zaměstnán např. jako stavební dělník.

Kopírování dokladu totožnosti při výběrovém řízení

Běžnou praxí mnoha zaměstnavatelů je pak také to, že si během výběrového řízení (např. pro účely přípravy pracovní smlouvy) vyžádají od uchazeče jeho doklad totožnosti, který obsahuje jeho osobní údaje a následně si pořídí jeho kopii. Kopii občanského průkazu či pasu si však zaměstnavatel může pořídit pouze a jedině s výslovným souhlasem uchazeče. Vzhledem k tomu, že souhlas má být prokazatelný, je vhodné jej mít v písemné formě s podpisem uchazeče.

Pozor na informace, které nesouvisí s výkonem práce nebo s budoucím poměrem

Pro úplnost doplňujeme, že zaměstnavatel nesmí od uchazeče o zaměstnání např. v rámci pohovoru vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce nebo s budoucím pracovním poměrem. Zaměstnavatel tak nesmí vyžadovat informace týkající se:

  • těhotenství,
  • rodinných a majetkových poměrů,
  • sexuální orientace, původu,
  • členství v odborových organizacích a politických stranách či hnutích,
  • příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti a trestněprávní bezúhonnosti.

Další články z kategorie
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Compliance a ochrana osobních údajů

19.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

26.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služební...

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková