Zpět

Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru

07.03.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru je oblast, kterou řada zaměstnavatelů podceňuje. Zaměstnanec sice už u zaměstnavatele nepracuje, ale ten si dál archivuje jeho osobní spis se všemi jeho údaji, které během jeho pracovního poměru získal. Zaměstnavatel by si však měl uvědomit, že takový postup může být v rozporu se zákonem a mohlo by mu hrozit i udělení vysoké pokuty.


Po skončení pracovního poměru může zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje zaměstnance pouze v omezeném rozsahu. V osobním spisu zaměstnance může zaměstnavatel uchovávat údaje, jejichž uchování je stanoveno platnými právními předpisy (např. pro účely důchodového a sociálního pojištění). Tyto údaje může zaměstnavatel uchovávat bez souhlasu zaměstnance. Obdobně mohou být uchovávány údaje, které potřebuje zaměstnavatel pro případný soudní spor, který vede se zaměstnancem (např. o neplatnost rozvázání pracovního poměru, nedoplatek mzdy apod.). Ostatní osobní údaje, které nespadají to těchto kategorií, musí zaměstnavatel v souladu s platnými právními předpisy zlikvidovat.

Osobní údaje po skončení pracovního poměru může zaměstnavatel uchovávat po dobu, po kterou trvá jeho povinnost uchovávat osobní údaje, nebo po dobu nezbytnou k vypořádání vzájemných práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance. Po uplynutí této doby je opět dána povinnost zaměstnavatele nepotřebné osobní údaje řádně zlikvidovat.

Po skončení pracovního poměru má rovněž zaměstnanec právo získat od bývalého zaměstnavatele informace ohledně dalšího zpracování jeho osobních údajů (např. jaké osobní údaje a v jakém rozsahu bývalý zaměstnavatel zpracovává, za jakým účelem nebo jaké osobní údaje byly zlikvidovány). Bývalý zaměstnavatel, jakožto správce osobních údajů, musí zaměstnanci tyto informace sdělit.

Právní předpisy citované v článku

Další články z kategorie
Pracovní právo

Compliance a pracovní právo

19.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služební...

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru

07.03.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková