Zpět

Zabezpečení, transparentnost a minimalistické zpracování

16.08.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR)

Na obecné nařízení EU nelze nahlížet jako na revoluční a přelomový právní předpis. Byl přijat za určitým účelem a je namířen především vůči určitému okruhu obchodníků, především marketingovým společnostem. Obyčejného podnikatele, resp. běžného zaměstnavatele by nemělo obecné nařízení EU ve větší míře zasáhnout. To samozřejmě za předpokladu, že zaměstnavatel nyní dodržuje platný zákon o ochraně osobních údajů účinný již od 1. 6. 2000.


Obecné nařízení EU podnikatelům dává především povinnost být opatrný (náležitě zabezpečit osobní údaje), transparentní (jasným a srozumitelným způsobem zpracovávat osobní údaje) a minimalistický (evidence v nezbytném rozsahu).

Lze tvrdit, že prvních několik měsíců, kdy bude obecné nařízení EU implementováno do praxe, bude nejtěžších, a budou se muset tzv. vychytat mouchy, tj. stanovit výklad neurčitých ustanovení a zavést právní praxi. Po překonání tohoto překlenovacího období snad budeme moci zhodnotit, že obecné nařízení EU je prospěšným předpisem, který reguloval trh s osobními údaji správným směrem, aniž by obchodní subjekty zatížil natolik, aby situace byla nezvladatelná.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

   

Související kurzy

Školení Před a po GDPR - rozdíly mezi stávající a novou právní úpravou 675 Kč / os

Ochranu osobních údajů v současné době upravuje zákon o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). V souvislosti s hojně diskutovanou změnou právní úpravy na poli osobních údajů na evropské úrovni dochází také ke změně tuzemského zákona. Poté, co nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), bude rovněž český ZOOÚ zrušen a evropská úprava bude promítnuta do nového zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOZOÚ“), na jehož účinnost ještě čekáme. Zásadní změny, které se dotknou české právní úpravy, a rozdíly mezi stávající praxí a praxí po účinnosti GDPR budou obsahem tohoto školení.

Další články z kategorie
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Compliance a ochrana osobních údajů

19.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

26.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služební...

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková