30.11.2018 Není šikana jako šikana aneb šikana nemusí být vždy diskriminace Autor: Mgr. Marie Janšová

Kategorie: Pracovní právo

V minulém dílu seriálu Šikana a obtěžování na pracovišti jsme se zabývali jednotlivými typy šikany. Hranice mezi šikanou a diskriminací je velice tenká a je třeba striktně rozlišovat, kdy se jedná o šikanu a kdy o diskriminaci.

Celý článek

16.10.2018 Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti Autor: Mgr. Marie Janšová

Kategorie: Pracovní právo

Šikana na pracovišti je téma, o kterém se před pár lety ještě mnoho nemluvilo. Přesto se nejedná o žádnou novinku, která by se objevila v českém prostředí až v posledních letech či která by se snad objevila až s příchodem nadnárodních korporací na náš trh. V posledních letech se však mění povědomí o tom, že šikana v zaměstnání je jev nežádoucí a je možné se mu bránit. Z čeho zákaz šikany v pracovněprávních vztazích vyplývá, jaké povinnosti má v tomto ohledu zaměstnavatel a jaké jsou možnosti obrany zaměstnanců, to jsou hlavní otázky, na které hledá odpověď tento seriál.

Celý článek

07.06.2018 Personální a mzdové systémy a GDPR Autor: Ing. Miroslav Bulla

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Pracovní právo

Dopady obecného nařízení EU v oblasti personalistiky a mezd jsou specifické tím, že prakticky veškeré zpracovávané informace mají charakter osobních údajů, přičemž účel jejich zpracování je převážně dán plněním zákonných povinností. To situaci zjednodušuje například tím, že pro zpracování těchto údajů není zpravidla nutný souhlas subjektů (zaměstnanců). Dále jsou v této oblasti definovány lhůty pro uchovávání vybraných okruhů údajů.

Celý článek

28.03.2018 Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k Nařízení GDPR Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Pracovní právo

Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. nařízení GDPR,5) nabude v České republice účinnosti již 25. května 2018. Nařízení s sebou přinese některá nová pravidla pro zpracovávání osobních údajů, která se dotknou téměř všech společností, některých i z pozice zaměstnavatelů.

Celý článek

07.03.2018 Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru je oblast, kterou řada zaměstnavatelů podceňuje. Zaměstnanec sice už u zaměstnavatele nepracuje, ale ten si dál archivuje jeho osobní spis se všemi jeho údaji, které během jeho pracovního poměru získal. Zaměstnavatel by si však měl uvědomit, že takový postup může být v rozporu se zákonem a mohlo by mu hrozit i udělení vysoké pokuty.

Celý článek

23.02.2018 Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

V dnešní moderní době jsou zaměstnavatelé často svědkem toho, že zaměstnanci během pracovní doby sledují sociální sítě, nakupují přes internet, chatují nebo hrají hry. Stejně tak užívají pracovní emaily pro vyřizování soukromých věcí. Zaměstnavatelé se snaží různými způsoby proti tomuto nešvaru bojovat (sledují emailovou komunikaci zaměstnance nebo internetové stránky, které zaměstnanec v pracovní době navštěvuje) a často si ani neuvědomují, že cíleně zasahují do soukromí zaměstnanců.

Celý článek

14.02.2018 Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služebních automobilech Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ačkoliv má každý podnikatel z pozice zaměstnavatele zájem na tom, aby ochránil svůj majetek a zdraví svých zaměstnanců, a za tímto účelem instaluje na pracoviště kamerový systém, GPS do služebních vozidel nebo monitoruje aktivitu zaměstnanců na internetu, ve většině případů si ani neuvědomuje, že právní předpisy mu v této oblasti ukládají řadu povinností, které musí striktně dodržovat. Oblast ochrany osobních údajů je bohužel stále v dnešní době ze strany zaměstnavatelů opomíjena a ve světle dalších pracovněprávních problémů ji staví až na jedno z posledních míst.

Celý článek

31.01.2018 Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Pracovní právo

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích je významnou oblastí práva, která je však do značné míry ze strany zaměstnavatelů opomíjena. V dnešní technologické době, kdy jsme téměř neustále pod dohledem kamer na ulici nebo na pracovišti, nakupujeme přes internet, své životy sdílíme na sociálních sítích, je nezbytné důkladně chránit naše osobní údaje. Úřad pro ochranu osobních údajů, ale také Evropská komise proto kladou značné nároky na jejich ochranu a ukládají řadu povinností, které dopadají také na zaměstnavatele.

Celý článek

19.12.2017 Compliance a pracovní právo Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Kategorie: Blog , Pracovní právo , Compliance programy

Pracovní právo je pro každou společnost, která má vlastní zaměstnance, zcela zásadní oblastí práva, se kterou se při své činnosti denně setkává. Vzhledem k tomu, že jsou pracovněprávní vztahy provázány mezilidskými vztahy a zaměstnanci konají práci na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, je nezbytné, aby právě v této oblasti měly společnosti své compliance programy. Tyto programy budou zpravidla definovat účinná pravidla firemní kultury, budou popisovat, jak se mají zaměstnanci mezi sebou chovat a jak mají jednat navenek společnosti a prezentovat zaměstnavatele.

Celý článek

Nejnovější články

Doporučené postupy v souvislosti s GDPR

25.07.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Personální a mzdové systémy a GDPR

07.06.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Daňové aspekty směny nemovitých věcí

17.09.2019 Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz