Zpět

Podnájem bytu - tak trochu jiný nájem

12.07.2019 Autor: Vzornepravo.cz – Petr Bezouška Kategorie: Aktuality

Asi jste se již setkali s tím, že někdo řekl: bydlím v podnájmu. Laik tím většinou myslí, že nemá v užívání celý byt, ale jen určitou místnost. Co to ale znamená po právní stránce?


Podnájem bytu je obecným označením pro případ, v němž užívací právo k bytu zřizuje nájemce. Ten má sám uzavřenu smlouvu s pronajímatelem (vlastníkem) a na jejím základě buď má, nebo nemá právo přenechat byt (jeho část) někomu jinému. Je to vlastně taková pyramida – na vrcholu stojí vlastník bytu, ten předal byt do užívání nájemci a ten v něm nechal bydlet podnájemce. Nájemce musí být opatrný – když nemá oprávnění k podnájmu, a přesto byt do podnájmu dá, porušuje nájemní smlouvu a pronajímatel mu může dát výpověď.

Obecně se traduje (a můžete se to dočíst na různých webech), že podnájemce není vůbec chráněn, že ho může nájemce z bytu tak říkajíc „vykopnout“ z hodiny na hodinu. Ale to není už více než pět let pravda.

Platí-li podnájemce nájemci za užívání bytu (jeho části), je vůči němu chráněn úplně stejně, jako je chráněn nájemce vůči pronajímateli. Jejich vztah se totiž řídí pravidly o nájmu bytu. Nájemce může například dát podnájemci výpověď jen z důvodů uvedených v zákoně, nemůže po něm chtít zaplacení smluvní pokuty apod. Jiným je případ bezúplatného užívání: pokud podnájemce nic nájemci neplatí, řídí se jejich vztah pravidly o výpůjčce, která podnájemci v podstatě žádnou ochranu neposkytuje. V takovém případě opravdu může nájemce vztah s podnájemcem ukončit velmi rychle, záleží, co si ujednají ve smlouvě.

Celý článek a vzory vybraných smluv zdarma >>

Vzorné právo - vzory smluv