Zpět

Ochrana osobních údajů prostřednictvím compliance programů

14.03.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Compliance programy

Compliance programy jsou zejména v poslední době hojně využívaným institutem, kterým zaměstnavatelé seznamují své zaměstnance s povinnostmi, které musí při výkonu práce dodržovat. Účinný compliance program by měl být „šitý na míru“ zaměstnavatele a jeho činnosti a musí vždy odpovídat platným a účinným právním předpisům. Měl by také specifikovat právní předpisy a pravidla chování a jednání uvnitř i navenek zaměstnavatele, jejichž dodržování je vyžadováno.


Compliance programy jsou poměrně časté v oblasti korporátního práva. Významně však pomáhají také v oblasti pracovního nebo trestního práva a dále také v oblasti ochrany osobních údajů. Compliance program by tak měl být zaveden u každého zaměstnavatele, který nakládá s osobními údaji svých zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání nebo klientů či zákazníků. Měli by s ním být řádně seznámeni všichni zaměstnanci tak, aby nedocházelo z jejich strany k porušování právních předpisů na ochranu osobních údajů (např. personalisté či zástupci HR oddělení ve vztahu k ochraně osobních údajů zaměstnanců, manažeři či prodejci ve vztahu k ochraně osobních údajů klientů nebo zákazníků).

Velice snadno se zaměstnanci mohou při výkonu práce dopustit přestupku, nebo dokonce trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji, za který by však ve svém důsledku mohl odpovídat zaměstnavatel jakožto právnická osoba a mohl by mu hrozit trest v podobě pokuty v denní sazbě až do výše 2 000 000 Kč, zákaz činnosti, propadnutí majetku nebo dokonce trest zrušení jeho společnosti.

Za pozornost stojí zmínit skutečnost, že od 1. prosince 2016 je v účinnosti novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, která předpokládá, že propracované a účinné compliance programy mohou přispět k tomu, že zaměstnavatel nebude odpovídat za exces konkrétního zaměstnance, který porušil právní předpisy.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Další články z kategorie
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Compliance a ochrana osobních údajů

19.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

26.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služební...

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková