Zpět

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková Kategorie: Pracovní právo , Ochrana osobních údajů (GDPR)

V dnešní moderní době jsou zaměstnavatelé často svědkem toho, že zaměstnanci během pracovní doby sledují sociální sítě, nakupují přes internet, chatují nebo hrají hry. Stejně tak užívají pracovní emaily pro vyřizování soukromých věcí. Zaměstnavatelé se snaží různými způsoby proti tomuto nešvaru bojovat (sledují emailovou komunikaci zaměstnance nebo internetové stránky, které zaměstnanec v pracovní době navštěvuje) a často si ani neuvědomují, že cíleně zasahují do soukromí zaměstnanců.


Monitoring e-mailů a jiné elektronické pošty

Ačkoliv jsou e-maily pod ochranou listovního tajemství, ne každá e-mailová adresa je považována za soukromou. Úřad pro ochranu osobních údajů striktně rozlišuje nejen mezi soukromým a pracovním e-mailem z pohledu jeho obsahu, ale také mezi soukromou a úřední e-mailovou adresou.

E-mailová adresa zaměstnance, která je vedena na takzvaném freemailovém serveru (například seznam.cz, gmail.com), je vždy považována za soukromou poštu a do té zaměstnavatel nemůže nikdy nahlížet. Pracovní e-mail (např. jan.novak@zamestnavatel.cz), který má zaměstnanec zřízen k výkonu své práce, je však také považován za soukromý a e-maily na něj doručené jsou soukromou poštou. Takové e-maily může zaměstnavatel kontrolovat jen za předpokladu, že má podezření, že zaměstnanec užívá prostředky k jiným než pracovním úkolům. I v takovém případě však může zaměstnavatel sledovat pouze počet doručených a odeslaných e-mailů nebo hlavičku jednotlivých e-mailů (tj. kdo, komu a kdy píše). Otevřít e-mail, který je např. dle předmětu a odesílatele jistě pracovní, by zaměstnavatel mohl pouze v případě, kdy by nevyřízení určité záležitosti mohlo způsobit zaměstnavateli škodu (např. zaměstnanec je dlouhodobě nemocný nebo je na dovolené).

Zvláštní režim mají dále také e-maily s tzv. úřední elektronickou adresou (např. office@domena.cz). Emaily doručené do této schránky nejsou považovány za soukromé, a proto do nich může nahlížet i zaměstnavatel, a to i v případě, že je spravuje pouze jeden zaměstnanec.

Sledování aktivity zaměstnanců na internetu (např. na sociálních sítích)

Zcela standardně má zaměstnanec k výkonu práce k dispozici od zaměstnavatele počítač, popř. notebook. Dle posledních průzkumů však zaměstnanci denně tráví v průměru více než 60 minut své pracovní doby na internetu (např. vyřizováním soukromé komunikace, sledováním sociálních sítí apod.), aniž by si uvědomovali, že využívání věcí svěřených zaměstnavatelem pro osobní potřebu je bez souhlasu zaměstnavatele zakázáno.

Zaměstnanci často ani netuší, že existuje mnoho nástrojů k monitorování jejich aktivity na internetu a že zaměstnavatelé tyto nástroje hojně využívají. Obecně však platí, že zaměstnavatel musí zaměstnance na možnost monitoringu upozornit a jeho kontrola musí být přiměřená a odůvodněná. Existují však i jiné prostředky, které mohou zaměstnancům omezit využívání internetu k soukromým účelům (např. technické omezení přístupu na sociální sítě, seznamky, erotické stránky, hry apod.). Pokud ale zaměstnavatel nestanoví žádné podmínky pro využívání svěřených věcí pro osobní potřebu zaměstnance, ani jim k tomu nedá souhlas, platí, že zaměstnanec nesmí tyto věci k osobním účelům využívat. Pokud toto pravidlo poruší, jedná se o porušení pracovních povinností, které může skončit až výpovědí z pracovního poměru.

Právní předpisy citované v článku

Další články z kategorie
Pracovní právo

Compliance a pracovní právo

19.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Zpracovávání osobních údajů během pracovního poměru

31.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a sledování zaměstnanců pomocí kamer a GPS ve služební...

14.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Ochrana osobních údajů a monitoring aktivit zaměstnanců na internetu

23.02.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru

07.03.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková