14.03.2018 Ochrana osobních údajů prostřednictvím compliance programů Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.; Mgr. Veronika Patáková

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Compliance programy

Compliance programy jsou zejména v poslední době hojně využívaným institutem, kterým zaměstnavatelé seznamují své zaměstnance s povinnostmi, které musí při výkonu práce dodržovat. Účinný compliance program by měl být „šitý na míru“ zaměstnavatele a jeho činnosti a musí vždy odpovídat platným a účinným právním předpisům. Měl by také specifikovat právní předpisy a pravidla chování a jednání uvnitř i navenek zaměstnavatele, jejichž dodržování je vyžadováno.

Celý článek

19.01.2018 Compliance a ochrana osobních údajů Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Kategorie: Ochrana osobních údajů (GDPR) , Compliance programy

V rámci compliance programů je třeba zmínit i jejich využití v oblasti ochrany osobních údajů, resp. zpracování osobních údajů, a to zejména ve světle rychle se blížící nové právní úpravy. Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. V rámci podnikání dochází ve větší či menší míře ke zpracování osobních údajů prakticky na denní bázi.

Celý článek

10.01.2018 Compliance a korporátní právo Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Kategorie: Korporátní agenda , Compliance programy

Právo obchodních korporací je s compliance programy propojeno velmi úzce, neboť mají původ právě v této oblasti práva. Prvotně měly za cíl zejména úpravu chování vysokého managementu zahraničních společností. Jejich současný koncept je v této oblasti chápán jako požadavek na řádnou správu společnosti, a proto základem korporátní compliance jsou konkrétní opatření a nástroje, které definují pravidla chování společnosti, a to ve všech oblastech její podnikatelské činnosti.

Celý článek

19.12.2017 Compliance a pracovní právo Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Kategorie: Blog , Pracovní právo , Compliance programy

Pracovní právo je pro každou společnost, která má vlastní zaměstnance, zcela zásadní oblastí práva, se kterou se při své činnosti denně setkává. Vzhledem k tomu, že jsou pracovněprávní vztahy provázány mezilidskými vztahy a zaměstnanci konají práci na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, je nezbytné, aby právě v této oblasti měly společnosti své compliance programy. Tyto programy budou zpravidla definovat účinná pravidla firemní kultury, budou popisovat, jak se mají zaměstnanci mezi sebou chovat a jak mají jednat navenek společnosti a prezentovat zaměstnavatele.

Celý článek

14.12.2017 Jak má vypadat účinný compliance program Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Kategorie: Compliance programy

Hlavním cílem compliance programu je nastavení vnitřních pravidel fungování společnosti (např. pravidel chování mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnanci navzájem) a pravidel jednání společnosti navenek. Řádně nastavená firemní kultura má zamezit především tomu, aby docházelo k porušování právních předpisů či etických pravidel jednáním společnosti či ze strany jejích zástupců a zaměstnanců, za které by nesla odpovědnost právě společnost jako celek.

Celý článek

02.11.2017 Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Kategorie: Compliance programy

S pojmem compliance či s compliance programy se setkáváme především v korporátním prostředí, zejména u nadnárodních společností, které tento koncept přinášejí do České republiky. Nově vám přinášíme seriál, který vám odpoví na otázky, co compliance znamená, jak se změnil v čase význam compliance programů a v jakých oblastech se s nimi můžeme setkat.

Celý článek

Nejnovější články

Doporučené postupy v souvislosti s GDPR

25.07.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Personální a mzdové systémy a GDPR

07.06.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Daňové aspekty směny nemovitých věcí

17.09.2019 Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz