Zpět

Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti

02.11.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M. Kategorie: Compliance programy

S pojmem compliance či s compliance programy se setkáváme především v korporátním prostředí, zejména u nadnárodních společností, které tento koncept přinášejí do České republiky. Nově vám přinášíme seriál, který vám odpoví na otázky, co compliance znamená, jak se změnil v čase význam compliance programů a v jakých oblastech se s nimi můžeme setkat.


Pojem compliance obecně vyjadřuje soulad s pravidly, a to jak s pravidly stanovenými právními předpisy, tak také s etickými pravidly či pravidly slušného chování. Právě proto, aby společnosti jednaly v souladu s nimi, vytvářejí často tzv. compliance programy, ve kterých specifikují pravidla chování ve společnosti i mimo ní. Cílem těchto opatření je zamezit v co nejvyšší možné míře takovému jednání jednotlivce (např. zaměstnance), které by ohrozilo celou společnost, její důvěryhodnost na trhu a její budoucí existenci.

Compliance programy dříve a dnes

Compliance programy do českého právního prostředí přinesly nadnárodní společnosti, které tyto programy využívají již řadu let. Často však české společnosti přijaly pouze přeložený několikastránkový, hezky vypadající etický kodex, který ovšem nekoresponduje s českou právní úpravou. Takový compliance program může definovat obecně platné etické zásady, ale z pohledu platných právních předpisů České republiky je většinou nepoužitelný.

Již několik let kontrolní orgány přihlížejí při ukládání sankcí za porušení právních předpisů ze strany společnosti k tomu, zda má společnost propracovaný systém vnitřních zásad svého jednání, tedy tzv. compliance program, či zda přijala jiná opatření, kterými by limitovala možnosti toho, aby zaměstnanci nebo zástupci společnosti porušovali právní předpisy. Například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje účinný compliance program za polehčující okolnost při posuzování porušování pravidel hospodářské soutěže. Od 1. prosince 2016 je navíc účinná novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Novela TOPO“), která předpokládá, že právě propracované a účinné compliance programy budou ze strany společností využívaným prostředkem ke zproštění trestní odpovědnosti právnických osob.

Proto lze doporučit každé společnosti (resp. jejímu právně uvědomělému managementu), aby si aktivně vytvořila či si nechala vytvořit komplexní a účinný compliance program, který bude šitý na míru jejím požadavkům a potřebám. Díky dobře zpracovanému programu se může společnost vyvarovat porušování právních předpisů, v jehož důsledku jsou většinou udělovány ze strany kontrolních orgánů vysoké, často několikamilionové pokuty, které jsou pro společnosti mnohdy až likvidační. V případě, že i přesto k porušení pravidel dojde, má společnost velkou šanci se odpovědnosti zprostit s argumentací, že se jednalo o exces konkrétního subjektu ve společnosti.

Důsledně vytvořený compliance program bezpochyby pomáhá také nastavení pravidel firemní kultury, díky které zaměstnavatel získá pověst právně odpovědné společnosti, což je v současné době stále podceňovaný atribut s velmi vysokým potenciálem do budoucna.

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
   

Související kurzy

Další články z kategorie
Compliance programy

Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti

02.11.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Compliance a pracovní právo

19.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Compliance a korporátní právo

10.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Compliance a ochrana osobních údajů

19.01.2018 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Jak má vypadat účinný compliance program

14.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M.

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz