Zpět

Compliance a pracovní právo

19.12.2017 Autor: Mgr. Alice Kubíčková, LL. M. Kategorie: Blog , Pracovní právo , Compliance programy

Pracovní právo je pro každou společnost, která má vlastní zaměstnance, zcela zásadní oblastí práva, se kterou se při své činnosti denně setkává. Vzhledem k tomu, že jsou pracovněprávní vztahy provázány mezilidskými vztahy a zaměstnanci konají práci na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, je nezbytné, aby právě v této oblasti měly společnosti své compliance programy. Tyto programy budou zpravidla definovat účinná pravidla firemní kultury, budou popisovat, jak se mají zaměstnanci mezi sebou chovat a jak mají jednat navenek společnosti a prezentovat zaměstnavatele.


V současné době v pracovněprávních vztazích kladen důraz na rozvoj flexibilních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (flexibilní organizace práce a pracovní doby) se současným důrazem na zachování jistot vyplývajících pro zaměstnance z pracovního poměru (sociální jistoty při ztrátě zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, pomoc při hledání nového zaměstnání).I z těchto důvodů vidíme značný význam compliance programů v oblasti pracovního práva. Měly by srozumitelným způsobem popisovat pravidla chování a jednání na pracovišti i mimo něj, jak mají zaměstnanci jednat vůči klientům a zákazníkům, jak mají dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. Měly by však cílit rovněž na vedoucí zaměstnance a zástupce top managementu, aby také oni znali všechna svá práva a povinnosti vyplývající pro ně z pracovněprávních vztahů.

Zejména v oblasti pracovního práva by si každý zaměstnavatel měl uvědomit, že zaměstnanci konají práci na jeho zodpovědnost. Pokud se tedy zaměstnanec dopustí porušení právních předpisů, bude to právě společnost a její zástupci, kteří ponesou na jeho protiprávním jednání odpovědnost. Propracované compliance programy, se kterými budou zaměstnanci seznámeni a v jejich znalosti a dodržování pravidelně proškolováni, mohou přispět k tomu, že společnosti nebudou ukládány tak vysoké pokuty za spáchání přestupků či správních deliktů, které v oblasti pracovněprávních vztahů mohou dosahovat až do výše 10 mil. Kč.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)