17.09.2019 Daňové aspekty směny nemovitých věcí Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger

Kategorie: Aktuality

Směnu nemovitých věcí považuje daňové právo za dva současné převody vlastnických práv k nemovitým věcem koupí, tedy dvě proti sobě stojící koupě. Každá ze stran tedy realizuje nepeněžní příjem pro účely daně z příjmů fyzických osob. Nabytí nemovité věci každou ze stran je dále předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

Celý článek

30.08.2019 Když chcete koupit byt a místo toho se stanete nájemcem Autor: Vzornepravo.cz – Petr Bezouška

Kategorie: Aktuality

Prohlížíte si inzeráty, hledáte nové bydlení, chcete si koupit byt. Do oka vám padne pěkný 2+1, který by po všech stránkách vyhovoval. Podívejte se však na ten inzerát pozorně – opravdu se nabízí ke koupi byt, anebo se nabízí podíl v bytovém družstvu? To je totiž po právní stránce velký rozdíl.

Celý článek

12.07.2019 Podnájem bytu - tak trochu jiný nájem Autor: Vzornepravo.cz – Petr Bezouška

Kategorie: Aktuality

Asi jste se již setkali s tím, že někdo řekl: bydlím v podnájmu. Laik tím většinou myslí, že nemá v užívání celý byt, ale jen určitou místnost. Co to ale znamená po právní stránce?

Celý článek

23.04.2019 Document Management Conference

Kategorie: Aktuality

Do šestého ročníku Document Management Conference zbývá přesně měsíc. Na co se mohou účastníci této tradiční akce 16. května v prostorách Konferenčního centra City těšit? Odborní přednášející vyskloňují elektronickou spisovou službu ve všech pádech, stranou nezůstane ani elektronické právní jednání, vliv evropské a české legislativy na elektronické dokumenty či DMS/ECM systémy a systémy na správu smluv.

Celý článek

05.03.2019 Vzory ZDARMA! Vyzkoušejte! Chcete pronajmout byt nebo dům?

Kategorie: Aktuality

Použijte smlouvy, které jsme pro Vás připravili s významnou advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář, pro svojí potřebu zcela zdarma na novém portálu vzornepravo.cz.

Celý článek

12.07.2018 Novinky v elektronické identifikaci na IT mezi paragrafy

Kategorie: Aktuality

Konferenční centrum hotelu Grandior v Praze ožije již 18. září první z chystaných podzimních akcí, konferencí IT mezi paragrafy. Pozornost přednášejících se zaměří především na občanské průkazy s elektronickým čipem, elektronickou pečeť, Portál občana, systémy elektronické identifikace, změny v autorském právu či první zkušenosti s GDPR a ePrivacy regulation upravující oblast telekomunikací, e-mailingu i cookies. Záštitu nad konferencí přijal JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra.

Celý článek

12.04.2018 Vyšel nový komentář Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Kategorie: Aktuality

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé vydání komentáře.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní odpovědnosti právnických osob byly zásadně změněny, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Zásadní novinkou je pak i nová právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Celý článek

23.03.2018 Pozvánka na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

Kategorie: Aktuality

Dne 19. 6. 2018 se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Praze 7. odborná konference k pracovnímu právu. Náplní konference budou aktuální otázky pracovnělékařských služeb v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, odškodňování pracovních úrazů, judikatura Nejvyššího soudu a kontroly inspekce zejména k problematice BOZP a pracovním úrazům. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Celý článek

20.02.2018 Pozvánka na semináře k problematice GDPR

Kategorie: Aktuality

Poslední možnost přihlásit se na specializované semináře věnované problematice GDPR - GDPR v personalistice a GDPR v marketingu a prodeji, které se konají v Praze a v Brně.

Celý článek

15.01.2018 Snídaně s pracovněprávními novinkami

Kategorie: Aktuality

Rádi bychom Vás pozvali na Snídani s pracovněprávními novinkami, kterou pořádá Komora právní odpovědnosti, z. ú. ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s.

Celý článek

Nejnovější články

Doporučené postupy v souvislosti s GDPR

25.07.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Personální a mzdové systémy a GDPR

07.06.2018 Autor: Ing. Miroslav Bulla

Daňové aspekty směny nemovitých věcí

17.09.2019 Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger

Vážený uživateli,
portál Incompliance.cz bude brzy vypnut.
Z tohoto důvodu si nelze objednat nový produkt.

Děkujeme za pochopení.
Tým aplikace Incompliance.cz