Rozsáhlá databáze školení a testů z klíčových oblastí práva

inCOMPLIANCE nabízí školení zejména z oblasti pracovního práva, ochrany osobních a firemních údajů, problematiky manažerského rozhodování a vedení společnosti, trestního práva a korupce, hospodářské soutěže, životního prostředí, spotřebitelského práva

Jednoduchý způsob školení a certifikace zaměstnanců

inCOMPLIANCE Vás důkladně proškolí pomocí online aplikace. Po úspěšném složení závěrečného testu obdržíte certifikát o absolvování školení. Pomocí pravidelných školení budou mít Vaši zaměstnanci vždy podrobný přehled o aktuálních právních povinnostech

Přehledný systém vzdělávání zaměstnanců

inCOMPLIANCE Vám pomůže efektivně a jednoduše sledovat průběh školení u jednotlivých zaměstnanců. S inCOMPLIANCE budete mít rychle na dosah informace o tom, jak Vaši zaměstnanci obstáli v jednotlivých školeních

Přínosy inCOMPLIANCE

 • pomůže Vám dostat Vaše podnikání do souladu s právem
 • napomáhá Vám k účinné prevenci porušování právních předpisů
 • sníží riziko možné trestní odpovědnosti Vaší společnosti
 • komplexně proškolí Vás i Vaše zaměstnance a naučí postupovat vždy v souladu s právními předpisy
 • proškolí zaměstnance v oblasti loajality a správného chování na pracovišti
 • ukáže Vám, jak správně nakládat s osobními údaji zaměstnanců, klientů či zákazníků
 • naučí Vás chránit své know-how, obchodní tajemství a zabránit únikům informací
 • dá Vám jasné odpovědi na Vaše otázky z oblasti veřejných zakázek
 • seznámí Vás s pravidly soutěžního boje a naučí Vás, jak lze jednat s konkurencí efektivně, ale stále v mezích práva
 • pomůže Vám s bojem proti korupci a jinému závadnému chování Vašich zaměstnanců
 • předá Vám za úspěšné absolvování jednotlivých školení certifikát

"inCOMPLIANCE komplexně proškolí Vás i Vaše zaměstnance a naučí postupovat vždy v souladu s právními předpisy"

Jana Nováková
HR manager

Zjistit víc

"InCOMPLIANCE Vám pomůže s bojem proti korupci a jinému závadnému chování Vašich zaměstnanců"

Klára Jandová
HR manager

Zjistit víc

Aktuální školení

Pod pojmem compliance si lze představit soulad s pravidly. Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti. Korporátní complinace se však netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i další problematiku jako je ochrana osobních údajů, korupce, šikana a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo.

Dobře nastavenými pravidly a školením zaměstnanců v rámci compliance programu se společnosti snaží snížit riziko trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob, uložení různých sankcí, poškození dobrého jména společnosti, úniku informací a vzniku majetkových škod.

inCOMPLIANCE přispívá k účinné prevenci porušování právních předpisů a efektivně snižuje riziko vzniku trestní případně jiné právní odpovědnosti právnických osob a hrozby následných sankcí ze strany orgánů veřejné moci.

Z oblasti pracovního práva je pro Vás připraveno školení týkající se i prevence šikany na pracovišti. Toto školení Vás nejen seznámí s projevy šikany na pracovišti, ale nabídne i účinný návod, jak šikaně na pracovišti předcházet či se proti ní bránit.

V souvislosti s tématem šikany na pracovišti se naučíte také efektivně využít lidský potenciál Vašich zaměstnanců ku prospěchu celé společnosti.

Školení inCOMPLIANCE jsou určena každému, kdo má zájem na tom, aby jeho činnost byla vždy v souladu s právem. Jednotlivá školení jsou vhodná pro podnikatele, členy statutárních orgánů společností, zaměstnavatele, zaměstnance a HR managery.

Školení jsou vystavěna na online platformě, která je velmi intuitivní a snadno ovladatelná.

Zakoupením školení pro více zaměstnanců získáváte přístup do systému kontroly, ve kterém lze sledovat průběh, plnění a výsledky jednotlivých školení Vašimi zaměstnanci.

Je vždy vhodné také školení po nějaké době opakovat a mít tak možnost porovnat vývoj svých zaměstnanců.

Jednotlivá školení pro Vás připravují přední právníci a advokáti pod vedením advokátní kanceláře LP Legal, advokátní kanceláře, s.r.o. a ve spolupráci s Komorou právní odpovědnosti, z. ú., která rozvíjí právní vědomí ve společnosti a dbá o to, aby podnikatelé, zaměstnavatelé, zaměstnanci i široká veřejnost vědomě jednali v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Každý online kurz je zakončen závěrečným testem, který prověří Vaše znalosti. Test musíte absolvovat na 100%. Ale nebojte se, test můžete absolvovat vícekrát dokola.

Pokud projdete celým kurzem a odpovíte správně na všechny otázky v závěrečném testu, bude Vám automaticky vygenerován certifikát ve formátu pdf. Certifikát zůstává uložen u absolvovaného kurzu a můžete si ho kdykoliv znovu stáhnout.

Ano, kurz můžete libovolně opakovat a to po dobu platnosti zakoupené licence. Ta platí vždy 365 dní od data nákupu.

Časté otázky

 • Co je korporátní compliance?

  Pod pojmem compliance si lze představit soulad s pravidly. Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti. Korporátní complinace se však netýká pouze trestněprávních předpisů, ale zahrnuje i další problematiku jako je ochrana osobních údajů, korupce, šikana a diskriminace na pracovišti, pracovní právo a smluvní právo.

  Dobře nastavenými pravidly a školením zaměstnanců v rámci compliance programu se společnosti snaží snížit riziko trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob, uložení různých sankcí, poškození dobrého jména společnosti, úniku informací a vzniku majetkových škod.

 • Pomůže inCOMPLIANCE právnické osobě zbavit se trestní odpovědnosti?

  inCOMPLIANCE přispívá k účinné prevenci porušování právních předpisů a efektivně snižuje riziko vzniku trestní případně jiné právní odpovědnosti právnických osob a hrozby následných sankcí ze strany orgánů veřejné moci.

 • Pomůže mi inCOMPLINCE v prevenci proti šikaně na pracovišti a diskriminaci?

  Z oblasti pracovního práva je pro Vás připraveno školení týkající se i prevence šikany na pracovišti. Toto školení Vás nejen seznámí s projevy šikany na pracovišti, ale nabídne i účinný návod, jak šikaně na pracovišti předcházet či se proti ní bránit.

  V souvislosti s tématem šikany na pracovišti se naučíte také efektivně využít lidský potenciál Vašich zaměstnanců ku prospěchu celé společnosti.

 • Komu jsou jednotlivá školení určena?

  Školení inCOMPLIANCE jsou určena každému, kdo má zájem na tom, aby jeho činnost byla vždy v souladu s právem. Jednotlivá školení jsou vhodná pro podnikatele, členy statutárních orgánů společností, zaměstnavatele, zaměstnance a HR managery.

  Školení jsou vystavěna na online platformě, která je velmi intuitivní a snadno ovladatelná.

 • Můžu jako zaměstnavatel sledovat, jak zaměstnanci plní jednotlivá školení a závěrečné testy?

  Zakoupením školení pro více zaměstnanců získáváte přístup do systému kontroly, ve kterém lze sledovat průběh, plnění a výsledky jednotlivých školení Vašimi zaměstnanci.

  Je vždy vhodné také školení po nějaké době opakovat a mít tak možnost porovnat vývoj svých zaměstnanců.

 • Kdo zajišťuje odbornost jednotlivých školení?

  Jednotlivá školení pro Vás připravují přední právníci a advokáti pod vedením advokátní kanceláře LP Legal, advokátní kanceláře, s.r.o. a ve spolupráci s Komorou právní odpovědnosti, z. ú., která rozvíjí právní vědomí ve společnosti a dbá o to, aby podnikatelé, zaměstnavatelé, zaměstnanci i široká veřejnost vědomě jednali v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

 • Jak jsou kurzy zakončeny?

  Každý online kurz je zakončen závěrečným testem, který prověří Vaše znalosti. Test musíte absolvovat na 100%. Ale nebojte se, test můžete absolvovat vícekrát dokola.

 • Jak získat certifikát?

  Pokud projdete celým kurzem a odpovíte správně na všechny otázky v závěrečném testu, bude Vám automaticky vygenerován certifikát ve formátu pdf. Certifikát zůstává uložen u absolvovaného kurzu a můžete si ho kdykoliv znovu stáhnout.

 • Mohu kurz libovolně opakovat?

  Ano, kurz můžete libovolně opakovat a to po dobu platnosti zakoupené licence. Ta platí vždy 365 dní od data nákupu.